Tự do Lựa chọn

Tác giả:Milton Friedman & Rose D. Friedman
Dịch giả:F-Group
Nội dung tóm tắt:


Tự do lựa chọn
coi hệ thống chính trị song hành với hệ thống kinh tế. Cả hai đều được nhìn nhận như là các thị trường tại đó kết quả được quyết định bởi sự tương tác giữa các cá nhân theo đuổi các lợi ích riêng của họ (hiểu theo nghĩa rộng) thay vì là được quyết định bởi các mục tiêu xã hội mà những người tham gia thấy là đáng để dấn thân. Quan  điểm này chảy ngầm trong suốt cuốn sách và được viết rõ ràng trong chương cuối.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu