Kinh tế học thể chế: Sở hữu, Cạnh tranh, Chính sách

Tác giả:Wolfgang Kasper, Manfred E. Treit, Peter J. Boettke
Dịch giả:Đinh Tuấn Minh, Lê Anh Hùng, Nguyễn Tá Hải, Bùi P. Thanh
Nội dung tóm tắt:


Cuốn sách này đưa các sinh viên, cùng những người có hiểu biết cơ bản về kinh tế học, đến với chuyên ngành kinh tế học thể chế (institutional economics) đang trên đà phát triển nhanh chóng. Nguyên lý chủ đạo của chuyên ngành này là ở chỗ: nền kinh tế hiện đại là một hệ thống tiến hoá phức hợp mà mức độ hiệu quả của nó trong việc đáp ứng những mục đích đa dạng và không ngừng thay đổi của con người lại phụ thuộc vào các quy tắc hạn chế cách ứng xử [khả dĩ] cơ hội chủ nghĩa của họ (chúng tôi gọi những quy tắc này là ‘thể chế'). Các thể chế bảo vệ phạm vi tự do cá nhân, giúp tránh hoặc giảm mâu thuẫn, đồng thời nâng cao sự phân công lao động (division of labour) và sự phân hữu tri thức (division of knowledge), qua đó thúc đẩy thịnh vượng. Quả thực, các quy tắc điều chỉnh sự tương tác của con người đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế đến mức ngay chính sự tồn tại và phồn vinh của nhân loại, mà dân số chắc chắn sẽ còn tăng trong tương lai, cũng phụ thuộc vào những thể chế đúng đắn cùng các giá trị con người cơ bản tạo nền tảng cho chúng.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu