Cá nhân tự kiểm soát hay Nhà nước kiểm soát

Tác giả:Tom G. Palmer chủ biên
Dịch giả:Đinh Tuấn Minh và các cộng sự
_book_publisher
Nội dung tóm tắt:


Cuốn sách này vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn. Nó có thể giúp bạn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, trở thành một con người tốt hơn và tận hưởng những lợi ích của sự tự do và trách nhiệm. Cá nhân tự kiểm soát là sự thay thế cho Nhà nước Bảo mẫu, Nhà nước Cấm đoán và Nhà nước Phúc lợi.

Cá nhân tự kiểm soát hay Nhà nước kiểm soát? xâu chuỗi lại nhiều nghiên cứu tình huống với những hiểu biết sâu sắc về khoa học, lịch sử và triết học để tạo nên một cuốn cẩm nang dành cho những con người tự do, những người muốn sống trong những xã hội tự do, hoà bình, hợp tác, thịnh vượng, và công bằng.

"Cuốn sách quan trọng này tiếp nối truyền thống tư tưởng của tác phẩm kinh điển Lý thuyết về cảm nhận đạo đức của Adam Smith, ủng hộ quan điểm cho rằng việc cá nhân tự kiểm soát là điều kiện cần thiết để đáp ứng được đòi hỏi phi tập trung hóa các hoạt động cải thiện đời sống kinh tế - xã hội của loài người. Việc thay thế cơ chế cá nhân tự kiểm soát bằng cơ chế nhà nước kiểm soát ắt sẽ làm tổn hại đến sự tự do và tất cả những thứ thuộc về con người trên cả hai phương diện xã hội và kinh tế." - Vernon L. Smith, Nobel Kinh tế học 2002, Giáo sư Luật và Kinh tế học, Đại học Chapman.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu