Kinh tế học trường phái Áo - Lược khảo

Tác giả:Eamonn Butler
Dịch giả: Phạm Nguyên Trường
Nội dung tóm tắt:


Trường phái kinh tế học Áo là một cách tiếp cận với kinh tế học, bắt nguồn từ Vienna trong  những năm 1870. Trường phái này có thái độ phê phán rất mạnh kinh tế học dòng chính hiện đại. Các nhà kinh tế học trường phái Áo quan niệm rằng tất cả các sự kiện kinh tế đều bắt nguồn từ các giá trị và lựa chọn của các cá nhân cụ thể liên quan và hoàn cảnh lúc đó. Vì vậy, các nhà kinh tế học trường phái Áo cho rằng các nhà kinh tế học dòng chính sai khi tìm kiếm sự liên kết mang tính thống kê giữa các hiện tượng kinh tế. Các nhà kinh tế học trường phái Áo nói rằng phương pháp tiếp cận mang tính cá nhân và dựa trên giá trị của họ cho chúng ta lời giải thích tốt hơn về các sự kiện kinh tế như bùng nổ và đổ vỡ.

Sách do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu