Văn hóa phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam thời đương đại

Chính sách cải cách thị trường của Việt Nam được đưa ra vào cuối những năm 1980 và đang được thực hiện ngày nay đã mở cho đất nước với đầu tư nước ngoài, bãi bỏ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, phi tập trung hóa hợp tác xã nông nghiệp, và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, điều mà Viêt Nam không muốn cải cách, và đấu tranh mạnh mẽ nhân danh nó, là văn hóa. Sử dụng nguồn tài liệu gốc về chính sách văn hóa và nguồn thứ cấp để làm nổi bật ý nghĩa đương đại của văn hóa nước ngoài và Việt Nam, bài nghiên cứu đánh giá việc sử dụng văn hóa của Đảng làm nguồn định hướng và quản lý kinh tế thị trường đất nước với định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi văn hóa là có lợi cho tất cả các chính phủ, bài viết lập luận rằng mục đích của Đảng là duy nhất ở chỗ nó sử dụng văn hóa như là một công cụ để duy trì sở hữu của mình, chứ không chỉ đơn giản là hợp pháp hóa khả năng quản lý của mình, đối với kinh tế chính trị đất nước. Bài viết này nhằm mục đích chỉ ra văn hóa là một bộ phận và một phần của khuôn khổ kinh tế chính trị của việc quản trị hậu xã hội chủ nghĩa và đóng góp vào việc tranh luận xung quanh việc tiếp cận và ảnh hưởng của chủ nghĩa tân tự do trong nền kinh tế chỉ huy trước đây. Doimoi.org xin giới thiệu bài nghiên cứu này của Jamie Gillen, ĐH Quốc gia Singapore đăng trên tạp chí Political Geography (2011) để bạn đọc tham khảo.


Xem tại đây.

Nguồn : Political Geography (2011)

Mời bạn đọc góp ý kiến
CAPTCHA
 Ý kiến bạn đọc

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu