Phong trào dân chủ hóa ở Việt Nam

Doimoi.org sưu tầm và giới thiệu góc nhìn của Benedict J. Tria Kerkvliet, Giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Úc về phong trào dân chủ hóa ở Việt Nam. Bài viết phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, bạn đọc tiếp cận với tư duy phê phán cần thiết. [...] Chi tiết

Thời kỳ khó khăn và sụp đổ chế độ: Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế

Doimoi.org sưu tầm và giới thiệu bài viết của các tác giả Dag Tanneberg, Christoph Stefes & Wolfgang Merkel đăng trên tạp chí Contemporary Politics. Bài viết khảo sát tác động của rủi ro kinh tế đến những thất bại của chế độ độc tài, sử dụng mẫu của 160 chế độ chuyên chế từ năm 1981 đến năm 2008. Hơn nữa, bài báo này xác định sự đàn áp và thu nạp [người chống đối] như những biến số về chính trị có khả năng giảm nhẹ những hậu quả xấu của rủi ro kinh tế. Bài viết phản ảnh quan điểm của các tác giả, bạn đọc tham khảo.[...] Chi tiết

Khủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng: Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam

Doimoi.org sưu tầm và giới thiệu bài viết của TS. Vũ Quang Việt phân tích vai trò của hệ thống tài chính tín dụng trong việc bồi thêm dầu vào lửa khi nền kinh tế gặp mất cân đối. Trước đây và cho đến tận ngày nay, rất nhiều nhà lý thuyết kinh tế tin rằng thị trường rất hữu hiệu và chính nó sẽ tự điều chỉnh để bảo đảm tính hữu hiệu của nó. Càng có ít bàn tay của nhà nước càng tốt. Nhà nước chỉ cần bảo đảm an ninh xã hội, an ninh quốc phòng, thực thi luật pháp bảo vệ hợp đồng và tài sản cá nhân, lo cho giáo dục và hạ tầng là đủ. [...] Chi tiết

Đọc “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức

Doimoi.org xin giới thiệu về cuốn sách qua bài viết của Trần Hữu Dũng để bạn đọc tham khảo. Rất mong bạn đọc cân nhắc khi tiếp nhận quan điểm của tác giả với tinh thần phê phán cần thiết.[...] Chi tiết

Bẫy thu nhập trung bình nhìn từ các nước ASEAN

Vấn đề đáng quan tâm nhất của nhiều nước ASEAN hiện nay là làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình để tiến lên hàng các nước có thu nhập cao. Điều kiện để tránh bẫy thu nhập trung bình là gì? Bài viết này sẽ thử đưa ra một khung phân tích về các yếu tố quy định sự phát triển của mỗi giai đoạn và so sánh tình trạng hiện nay của các nước ASEAN với kinh nghiệm của Hàn Quốc, một nước đã thành công trong việc vượt qua được bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước có thu nhập cao vào cuối thập niên 1990. Bài viết kết luận: đối với 4 nước ASEAN (Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia), tăng năng lực nghiên cứu và triển khai (R&D), nhấn mạnh chất lượng và sự tương thích của nguồn nhân lực, tạo cơ chế để hình thành một khu vực tư nhân năng động là điều kiện cần thiết để tránh bẫy thu nhập trung bình. Đối với Việt Nam, một nước còn ở giai đoạn thu nhập trung bình thấp, cải cách thể chế và chính sách để tăng năng suất các yếu tố sản xuất như lao động, tư bản và đất đai là tối cần để tránh sự xuất hiện sớm của bẫy thu nhập trung bình. [...] Chi tiết

Văn hóa phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam thời đương đại

Chính sách cải cách thị trường của Việt Nam được đưa ra vào cuối những năm 1980 và đang được thực hiện ngày nay đã mở cho đất nước với đầu tư nước ngoài, bãi bỏ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, phi tập trung hóa hợp tác xã nông nghiệp, và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, điều mà Viêt Nam không muốn cải cách, và đấu tranh mạnh mẽ nhân danh nó, là văn hóa. Sử dụng nguồn tài liệu gốc về chính sách văn hóa và nguồn thứ cấp để làm nổi bật ý nghĩa đương đại của văn hóa nước ngoài và Việt Nam, bài nghiên cứu đánh giá việc sử dụng văn hóa của Đảng làm nguồn định hướng và quản lý kinh tế thị trường đất nước với định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi văn hóa là có lợi cho tất cả các chính phủ, bài viết lập luận rằng mục đích của Đảng là duy nhất ở chỗ nó sử dụng văn hóa như là một công cụ để duy trì sở hữu của mình, chứ không chỉ đơn giản là hợp pháp hóa khả năng quản lý của mình, đối với kinh tế chính trị đất nước. Bài viết này nhằm mục đích chỉ ra văn hóa là một bộ phận và một phần của khuôn khổ kinh tế chính trị của việc quản trị hậu xã hội chủ nghĩa và đóng góp vào việc tranh luận xung quanh việc tiếp cận và ảnh hưởng của chủ nghĩa tân tự do trong nền kinh tế chỉ huy trước đây. Doimoi.org xin giới thiệu bài nghiên cứu này của Jamie Gillen, ĐH Quốc gia Singapore đăng trên tạp chí Political Geography (2011) để bạn đọc tham khảo.[...] Chi tiết

Xung đột Trung Quốc - Việt Nam qua tranh chấp lãnh thổ, 1974-1978: Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam và hệ quả của nó

Dựa trên các tài liệu nội bộ của Chính phủ Việt Nam có sẵn cho các học giả tham khảo tại Cục Lưu trữ Quốc gia tại Hà Nội, bài viết này xem xét mối liên kết giữa các tranh chấp lãnh thổ leo thang Trung-Việt và tăng sự ngược đãi đối với cư dân và các chuyên gia Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1974-1978 do chính sách dân tộc đòi đất chống Trung Quốc của Việt Nam. Trong thời gian này, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tìm kiếm sự đoàn kết dân tộc, củng cố lòng trung thành đối với nhà nước và huy động các nguồn lực trong nước để bảo vệ "tổ quốc" Việt Nam chống lại các mối đe dọa của việc mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc. Doimoi.org xin giới thiệu bài viết của Kosal Path, Đại học Nam California đăng trên tạp chí International Journal of Asian Studies (2/2011) phân tích chính sách này đã tác động tới cư dân và chuyên gia Trung Quốc như thế nào, và đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi và hoang tưởng trong cộng đồng người Hoa và tạo ra sự ra đi hàng loạt của người Hoa tại miền Bắc Việt Nam những năm 1977-1978. Bài viết mang tích tham khảo.[...] Chi tiết

Xem theo ngày:

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu